Aktualności
Wizyt:
 Dzisiaj: 25 Wszystkich: 98762

Rezerwacje

I. ZASADA REZERWACJI:

Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub emailem, aby otrzymać pełną gwarancję dokonanej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wys ok 25%, który zostaje odliczony w dniu przyjazdu w momencie uregulowania należności za cały pobyt (płatny tylko gotówką).

Nr. konta: 88 1500 1881 1210 2006 5760 0000 Piotr Okulski

 

W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie jest zwracany!

W przypadku braku wpływu zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja jest anulowana.

W sezonie letnim lipiec - sierpień termin rezerwacji nie podlega zmianie na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, zmiana terminu do 14 dni jest możliwa jeśli istnieje inny wariant.

Nowy termin może wiązać się z dodatkową opłatą o której zainteresowany zostaje poinformowany. Jeśli nie ma możliwości zmiany terminu lub wskazane daty alternatywne nie odpowiadają klientowi, w przypadku całkowitej rezygnacji zadatek nie jest zwracany.

Anulowanie rezerwacji:

Anulowanie rezerwacji telefonicznie na kilka dni przed przyjazdem (minimum 48h) oprócz utraty zadatku nie będzie skutkowało dodatkową opłatą. W przypadku całkowitej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu na mniej niż 48h przed przyjazdem będzie skutkowało opłatą za cały zablokowany termin pobytu.

Opłata ta będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku a na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

 

II. OPŁATA:

Opłata za pobyt pobierana jest z góry w momencie zameldowania się w pensjonacie, w przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu lub skrócenia pobytu (opóźniony przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, awaria środka transportu, choroba, warunki atmosferyczne) - pobrany zadatek jak i opłata za pobyt nie podlegają zwrotowi.

 

UWAGA:

Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi zostać uregulowana na miejscu w dniu przyjazdu zgodnie z zamówioną rezerwacją (Podstawa prawna "Ustawa o turystyce" z dn. 4.12.1997r.). 

Nie przyjmujemy kart płatniczych.

 

III. DOBA HOTELOWA:

Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14 w dniu przyjazdu a kończy o 10 w dniu wyjazdu.

Przedłużenie pobytu jest możliwe w przypadku wolnego terminu i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

IV. REALIZACJA UMOWY

Osoby przebywające na terenie pensjonatu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec właściciela za szkody wyrządzone przez nich i osoby niepełnoletnie, pozostające pod ich opieką.

Pokrycie kosztów wyrządzonych szkód winno nastąpić w trakcie trwania pobytu i miejscach ich powstania.

Za pobyt dzieci na terenie obiektu odpowiadają ich opiekunowie.

Po godz. 22 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

Parking nie jest strzeżony ani dozorowany, nie pobierana jest żadna opłata za parkowanie.

Parkowanie dozwolone jest osobom zameldowanym na własną odpowiedzialność, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na parkingu.

Z infrastruktury pensjonatu mogą korzystać tylko osoby zameldowane.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe w trakcie pobytu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, strajki, zamieszki, działanie siły wyższej) lub leżące po stronie Uczestnika pobytu (choroby i inne zdarzenia losowe).

Cena za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia oraz opłaty miejscowej.

 

UCHWAŁA NR XVI/162/2022r RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA

z dnia 25 listopada 2022r.

w sprawie : określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M. P. z  2015 r., poz. 735)

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym Miasta Władysławowa w wysokości 2,70 zł

2. Osoby te powyższą opłatę uiszczą wg właściwej stawki określonej w ust. 1 do rąk upoważnionego inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.

§ 2

1. Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują: od osób fizycznych przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, campingach, polach namiotowych, kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele nieruchomości. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie ewidencji poboru opłaty miejscowej – w formie wybranej przez osoby pobierające opłatę miejscową.

 

 

- Podaj imię i nazwisko

- Podaj nr telefonu

- Podaj adres e-mail

Rezerwacja dotyczy pokoju:Termin pobytu:

- wprowadz datę rozpoczęcia pobytu w formacie dzień/miesiąć.rok

- wprowadz datę zakończenia pobytu w formacie dzień/miesiąć.rok

Dodatkowe informacje i uwagi: